Kontrakten

Senest 1 måned før start, skal vi sammen udfylde en kontrakt/ansøgning på pasningen. I skal ligeledes godkende og underskrive det bilag vi har tillagt kontrakten før godkendelsen kan finde sted. Bilaget beskriver specifikke rammer for vores børnehus bl.a. regler vedr. sygdom, vores opsigelsesvarsel, fotografering mm. Vi gennemgår papirerne sammen, så der ikke er nogen misforståelser. Derudover skal i udfylde et stamkort med nødvendige oplysninger om jer og jeres barn. Det er i den kontekst vigtigt, at betydelige ændringer der har indflydelse på jeres barns liv, og som der vil eller kan have indflydelse på jeres barn, altid bliver vidergivet til os. Deriblandt nye adresser, telefonnumre, ændret sundhedstilstand mv. Så vi i al almindelighed kan tage bedst mulige varer på jeres barn. 
Kontrakten indsender vi til "Privat Børnepasning" som ved godkendelse kontakter jer/os, for et evt. opstartsmøde.Stamkortet beholder vi.

Priser

Pr. 1. Januar 2021

10800 kr.

 

Prisen følger barnet fra start til slut.


Tilskud Københavns kommune - 6.606 kroner (2020) 
Tilskud Frederiksberg kommune - 7.670 kroner (2020)

 

Egenbetaling Københavnerbarn 4194 kr 

Egenbetaling Frederiksbergbarn 2830 kr 

 

Prisen inkludere alt hvad barnet har behov for i forbindelse med pasningen. 

Forældrebetalingen går til: 

- Drift af børnehuset (husleje, el, varme, vedligeholdelse, rengøring)

- Løn heraf B - skat og arbejdsmarkedsbidrag

- Pension

- Mad, frugt, mælk, bleer, salver, engangsklude, papirhåndklæder, papirunderlag mm. 

- Fornyelse og vedligeholdelse  af inventar, legetøj, materialer til Krea, ladcykler mm.